Maklumat Pembayaran : Pihak Pemohon boleh membuat pembayaran kepada akaun berikut :

No. Akaun : 8002874824 [ CIMB Bank Berhad ]
Nama Akaun : KETUA PENGARAH, LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Maklumat Permohonan Pembangunan Tepi Lebuhraya

Latarbelakang

Pembangunan Tepi Lebuhraya (PTL) merupakan sebarang permohonan kerja pembangunan oleh pihak ketiga yang melibatkan rezab lebuhraya.

Bidang Kuasa

Kuasa mengawal pembangunan yang melibatkan rezab lebuhraya sedia ada adalah diperuntukkan kepada Y.B. Menteri Kerja Raya Malaysia dibawah Seksyen 85
Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333).

(i) Bidangkuasa ini adalah diperuntukkan kepada Y.B. Menteri Kerja Raya Malaysia dibawah Seksyen 85 Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333).
Pembinaan akses dan parit dan penyusunan utiliti awam ke jalan-jalan yang ada menytakan seperti berikut:-

.........melainkan jika pelan yang mengandungi perincian penyusunan atur berkenaan dengannya (termasuk butir-butir yang boleh ditetapkan) telah diserahkan dan diluluskan
oleh Menteri yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi kerja raya berhubungan dengan jalan Persekutuan, atau pihak berkuasa yang berkenaan yang berkaitan
dengan jalan selain daripada jalan Persekutuan, dan Menteri atau pihak berkuasa yang berkenaan, mengikut mana yang berkenaan, boleh menolak permohonan tersebut
atau membenarkannya di atas syarat yang dikenakan olehnya atau pihak berkuasa itu...

Bayaran Pemprosesan dan Bayaran Perkhidmatan

Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) sentiasa komited dalam usaha untuk menyediakan kemudahan dan perkhidmatan berkualiti kepada pengguna lebuhraya.
Panduan Tatacara Bayaran Proses dan Bayaran Perkhidmatan Permohonan Pembangunan Tepi Lebuhraya (PTL) oleh Pihak Ketiga bertujuan untuk menjelaskan dengan
lebih terperinci mengenai bayaran yang dikenakan kepada pihak ketiga apabila memohon apa jua bentuk pembangunan dan perlaksanaan sebarang kerja-kerja
di dalam rezab lebuhraya.

(i) Bayaran Pemprosesan Melibatkan kos berkaitan proses permohonan dimana ianya tidak akan dikembalikan sama ada permohonan diluluskan atau tidak
(ii) Bayaran Perkhidmatan Melibatkan kos pemantauan dan kawalseliaan permohonan yang diluluskan dari peringkat awalan sehingga siap di tapak dimana ianya tidak akan dikembalikan

Klasifikasi 5 Jenis Permohonan bagi PTL

  • Jenis 1 - Akses ke lebuhraya secara langsung
  • Jenis 2 - Jalan melintasi lebuhraya tanpa sambungan
  • Jenis 3 - Saluran kemudahan awam melintasi lebuhraya
  • Jenis 4 - Papantanda tunjuk arah
  • Jenis 5 - Lain-lain permohonan

Jenis 1 - Akses ke Lebuhraya Secara Langsung

a) Kadar Bayaran Pemprosesan

Jenis Permohonan Jumlah Bayaran Pemprosesan
Pihak Ketiga (Syarikat/Individu) Syarikat Konsesi Syarikat Berkepentingan Kerajaan (GLC) Jabatan Kerajaan/Agensi
Akses Terus ~ Stesyen Minyak RM 3,000 RM 1,500 RM 1,500 PERCUMA
Akses Terus ~ Perumahan/Komersial/Pembangunan Bercampur RM 3,000 RM 1,500 RM 1,500 PERCUMA
Akses Dengan Persimpangan Bertingkat Baru ~ Perumahan RM 3,000 RM 1,500 RM 1,500 PERCUMA
Akses Dengan Persimpangan Bertingkat Baru ~ Komersial/Pembangunan Bercampur RM 3,000 RM 1,500 RM 1,500 PERCUMA

b) Kadar Bayaran Perkhidmatan

Jenis Permohonan Jumlah Bayaran Perkhidmatan
Pihak Ketiga (Syarikat/Individu) Syarikat Berkepentingan Kerajaan (GLC) Jabatan Kerajaan/Agensi
Akses Terus ~ Perumahan/Komersial/Pembangunan Bercampur RM 100,000 RM 30,000 PERCUMA
Akses Dengan Persimpangan Bertingkat Baru ~ Perumahan RM 500,000 RM 50,000 PERCUMA
Akses Dengan Persimpangan Bertingkat Baru ~ Komersial/Pembangunan Bercampur RM 500,000 RM 50,000 PERCUMA

Jenis Permohonan Jumlah Bayaran Perkhidmatan
Kawasan Lembah Klang/ Lebuhraya Berkepadatan Tinggi (>50,000 Bil Trafik) Lebuhraya Berkepadatan Rendah (<50,000 Bil Trafik)
Akses Terus ~ Stesyen Minyak RM 300,000 RM 100,000

Jenis 2 - Jalan Melintasi Lebuhraya Tanpa Sambungan

a) Kadar Bayaran Pemprosesan

Jenis Permohonan Jumlah Bayaran Pemprosesan
Pihak Ketiga (Syarikat/Individu) Syarikat Konsesi Syarikat Berkepentingan Kerajaan (GLC) Jabatan Kerajaan/Agensi
a) Jambatan RM 1,500 RM 750 RM 750 PERCUMA
b) Vehicular Box Culvert (VBC) RM 1,500 RM 750 RM 750 PERCUMA

b) Kadar Bayaran Perkhidmatan

Jenis Permohonan Jumlah Bayaran Perkhidmatan
Pihak Ketiga (Syarikat/Individu) Syarikat Berkepentingan Kerajaan (GLC) Jabatan Kerajaan/Agensi
a) Jambatan RM 20,000 RM 10,000 PERCUMA
b) Vehicular Box Culvert (VBC) RM 10,000 RM 5,000 PERCUMA

Jenis 3 - Saluran-saluran Kemudahan Awam Melintasi Lebuhraya

a) Kadar Bayaran Pemprosesan

Jenis Permohonan Jumlah Bayaran Pemprosesan
Pihak Ketiga (Syarikat/Individu) Syarikat Konsesi Syarikat Berkepentingan Kerajaan (GLC) Jabatan Kerajaan/Agensi
a) Sebarang kerja 'pipe jacking' melintasi lebuhraya/pemasangan saluran paip kemudahan awam/ pembentung air menggunakan kaedah 'pipe jacking' RM 500 RM 250 RM 250 PERCUMA
b) Overhead transmission line RM 500 RM 250 RM 250 PERCUMA
c) Menara Pemancar RM 5,000 RM 2,500 RM 2,500 PERCUMA
d) Menambah sesalur ke lurang sedia ada/penanaman lubang RM 500 RM 250 RM 250 PERCUMA

b) Kadar Bayaran Perkhidmatan

Jenis Permohonan Jumlah Bayaran Pemprosesan
Pihak Ketiga (Syarikat/Individu) Syarikat Berkepentingan Kerajaan (GLC) Jabatan Kerajaan/Agensi
a) Sebarang kerja 'pipe jacking' melintasi lebuhraya/pemasangan saluran paip kemudahan awam/ pembentung air menggunakan kaedah 'pipe jacking' RM 5,000 PERCUMA PERCUMA
b) Overhead transmission line RM 5,000 PERCUMA PERCUMA
c) Menara Pemancar RM 20,000 PERCUMA PERCUMA
d) Menambah sesalur ke lurang sedia ada/penanaman lubang RM 500 PERCUMA PERCUMA

Jenis 4 - Papantanda

a) Kadar Bayaran Pemprosesan

Jenis Papantanda Arah Jumlah Bayaran Pemprosesan
Pihak Ketiga (Syarikat/Individu) Syarikat Konsesi Syarikat Berkepentingan Kerajaan (GLC) Jabatan Kerajaan/Agensi
Laluan Utama (Mainline)
a) Forward Advanced Direction Sign (FADS) RM 3,000 RM 1,500 RM 1,500 PERCUMA
b) Advance Direction Sign (ADS) RM 3,000 RM 1,500 RM 1,500 PERCUMA
c) Confirmation Sign (CS) RM 3,000 RM 1,500 RM 1,500 PERCUMA
d) Overhead Gantry RM 3,000 RM 1,500 RM 1,500 PERCUMA
Ramp
a) Butterfly Gantry RM 3,000 RM 1,500 RM 1,500 PERCUMA

b) Kadar Bayaran Perkhidmatan

Jenis Papantanda Arah Jumlah Bayaran Perkhidmatan
Pihak Ketiga (Syarikat/Individu) Syarikat Berkepentingan Kerajaan (GLC) Jabatan Kerajaan/Agensi
Laluan Utama (Mainline)
a) Forward Advanced Direction Sign (FADS) RM 50,000 RM 25,000 PERCUMA
b) Advance Direction Sign (ADS) RM 50,000 RM 25,000 PERCUMA
c) Confirmation Sign (CS) RM 50,000 RM 25,000 PERCUMA
d) Overhead Gantry RM 50,000 RM 25,000 PERCUMA
Ramp
a) Butterfly Gantry RM 50,000 RM 25,000 PERCUMA

Jenis 5 - Lain-lain Jenis Permohonan

a) Kadar Bayaran Pemprosesan

Jenis Permohonan Jumlah Bayaran Pemprosesan
Pihak Ketiga (Syarikat/Individu) Syarikat Konsesi Syarikat Berkepentingan Kerajaan (GLC) Jabatan Kerajaan/Agensi
a) Menggunakan rezab lebuhraya sebagai jalan sementara untuk ke tapak pembangunan (Tidak melebihi 3 tahun) RM 3,000 RM 1,500 RM 1,500 PERCUMA
b) Meratakan cerun RM 3,000 RM 1,500 RM 1,500 PERCUMA

b) Kadar Bayaran Perkhidmatan

Jenis Permohonan Jumlah Bayaran Perkhidmatan
Pihak Ketiga (Syarikat/Individu) Syarikat Berkepentingan Kerajaan (GLC) Jabatan Kerajaan/Agensi
a) Menggunakan rezab lebuhraya sebagai jalan sementara untuk ke tapak pembangunan (Tidak melebihi 3 tahun) RM 50,000 RM 25,000 PERCUMA
b) Meratakan cerun Minimum RM 5,000 atau anggaran kasar kuantiti tanah x RM10 meter padu yang mana lebih tinggi Minimum RM 2,500 atau anggaran kasar kuantiti tanah x RM5 meter padu yang mana lebih tinggi PERCUMA

Nota : Bayaran “negotiation” akan dikenakan sebanyak 2% daripada perbezaan harga atau RM50,000, yang mana lebih tinggi.